BlogRecente blogs › Samen beslissen: meer oog voor de wensen van de patiĂ«nt

Samen beslissen: meer oog voor de wensen van de patiënt

LS, webredactie

Donderdag, 14 December 2017

Extra aandacht voor goede gesprekken tussen arts en patiĂ«nt Het Slingeland Ziekenhuis is onlangs gestart met het project ‘Samen beslissen’. Doel van het project is het gesprek tussen arts en patiĂ«nt nog verder te verbeteren. Ons belangrijkste advies aan u als patiĂ«nt: durf vragen te stellen.


‘Samen beslissen’ houdt in dat de arts of een andere zorgprofessional en de patiĂ«nt samen kiezen wat de beste optie is voor de patiĂ«nt. “De arts is hierbij de expert, de patiĂ«nt is degene die zichzelf het beste kent. Samen beslissen moet leiden tot een oplossing die het beste past bij de individuele patiĂ«nt”, zegt Feike van Raaij, die voor het project ‘Samen belissen’ is aangesteld als trainer/coach PatiĂ«ntencommunicatie.
We willen het beste regionale ziekenhuis zijn. En ook het meest patiĂ«ntvriendelijke ziekenhuis blijven. Dit vraagt een inspanning op meerdere fronten. “Belangrijk hierin is de gespreksvoering met de patiĂ«nt”, vervolgt Feike van Raaij. “PatiĂ«nten hechten hieraan veel waarde. Zij gaan pas tevreden naar huis als zij het gevoel hebben dat ze gehoord en gezien zijn. Daarom streven we in ons ziekenhuis naar excellente gespreksvoering. ‘Samen beslissen’ is hier een onderdeel van.”

Foto: Neuroloog George Kienstra is niet alleen binnen ons ziekenhuis betrokken bij het project ‘Samen beslissen’, ook op landelijk niveau is hij hierin actief. “Als arts vind ik ‘Samen beslissen’ een goede ontwikkeling, waar ik helemaal achter sta.”

Landelijke trend

De landelijke trend naar samen beslissen is al eerder ingezet. Maar we zijn er nog niet, weet Feike van Raaij. “In een landelijk onderzoek van de Nederlandse PatiĂ«nten Federatie geeft ruim zestig procent van de ondervraagde patiĂ«nten aan dat zij niet of onvoldoende betrokken zijn geweest bij de  besluitvorming. Terwijl het merendeel dat wel graag wil. Daar valt dus nog verbetering te behalen.”
Het Slingeland Ziekenhuis is zijdelings aangehaakt bij een landelijk project. “Wel kiezen we voor een eigen aanpak, waarbij we ons richten op patiĂ«nten en zorgverleners. Zo ondersteunen we artsen en verpleegkundigen om zo goed mogelijk patiĂ«ntgesprekken te kunnen voeren. Voor patiĂ«nten hebben we de campagnes ‘Drie goede vragen’ en ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’ van PatiĂ«ntenfederatie Nederland. Daarmee willen we patiĂ«nten ervan bewust maken dat ze door vragen te stellen positief kunnen bijdragen aan het gesprek.”ReageerReageer

Reacties

Uw reactie op Samen beslissen: meer oog voor de wensen van de patiënt

(Let op: de nicknaam die u opgeeft zal zichtbaar zijn.)