KenniscentrumAfdelingen › Klinische Neurofysiologie (KNF) › Functieafdeling Neurologie

Functieafdeling Neurologie

Klinische neurofysiologie (KNF)

Op de functieafdeling Neurologie ook wel KNF (klinische neurofysiologie) genoemd, worden elektrofysiologische onderzoeken verricht. Dat wil zeggen dat elektrische signalen van zenuwstelsel, spieren en zintuigen worden gemeten. Deze onderzoeken worden verricht op aanvraag van verschillende specialismen zoals Neurologie, KNO-heelkunde, Oogheelkunde en Kindergeneeskunde.

De functieafdeling Neurologie bevindt zicht op de eerste etage Route 62.

Afspraak maken

De specialist die u behandelt, heeft voor u een onderzoek aangevraagd. De secretaresse van de specialist zal, in overleg met u, een afspraak voor het onderzoek maken.

Locatie en melden

De functieafdeling Neurologie bevindt zich op de eerste etage, u volgt routenummer 62.
U kunt zich melden bij de balie van Radiologie (naast de functieafdeling Neurologie). Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. De functielaborant haalt u op uit de wachtruimte.

Bij het polikliniekbezoek dient u in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs. Als u verhinderd bent voor het onderzoek, verzoeken wij u vriendelijk om tijdig telefonisch contact met ons op te nemen. Tel: (0314) 32 93 38.

Let op:

Heeft u de afgelopen 2 maanden een medische behandeling gehad in het buitenland of komt u of een gezinslid van u beroepsmatig in contact met levende varkens of vleeskalveren? Meld dit bij het maken van een afspraak.
Dit in verband met maatregelen tegen de MRSA-bacterie.

Onderzoeken

Aan de hierna genoemde onderzoeken zijn geen gezondheidsrisico’s en bijwerkingen verbonden. U dient wel de adviezen, zoals beschreven bij een aantal onderzoeken, in acht te nemen.

Folders

Actigrafie
BAER brainstem auditory evoked respons
EEG na slaaponthouding 
EEG electro encefalografie (hersenfilmpje)
EMG, geleidingsonderzoek electro myografie
EMG, spieronderzoek electro myografie
MSLT-onderzoek (Multi Sleep Latency Test)
Polysomnografie bij u thuis
Polysomnografie in het ziekenhuis
SSEP somato sensibel evoked potential
Tremorregistratie
VEP visual evoked potential
VNG/ENG  Video Nystagmo Grafie / electro nystagmografie


De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u niet tijdens het onderzoek. De functielaborant legt de bevindingen van het onderzoek vast in een verslag. De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw specialist en in sommige gevallen via de huisarts als dit afgesproken is.

Vragen

Als u vragen heeft kunt u ze gerust stellen tijdens uw bezoek aan de functieafdeling Neurologie. U kunt ons ook rechtstreeks bellen, telefoonnummer (0314) 32 93 38.
Alle folders zijn verkrijgbaar op de functieafdeling Neurologie en via het Bureau Patiëntenvoorlichting.*Op alle diensten van het Slingeland Ziekenhuis en daaraan verbonden vrijgevestigde medisch specialisten zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting.Deel deze pagina: