KenniscentrumAlgemene informatie › Samenwerking extern › Samenwerking buiten het ziekenhuis

Samenwerking buiten het ziekenhuis

 
Als er aanleiding is om onderzoek of behandeling te laten plaatsvinden buiten de afdeling Neurologie van het Slingeland Ziekenhuis, wordt in het algemeen contact gelegd met
Voor M.S.-patiënten volgt veelal een verwijzing naar het MS Centrum van het VUmc te Amsterdam.
De vakgroep Neurologie heeft ook voor andere specifieke aandoeningen goede contacten met universitaire neurologie centra elders.
De vakgroep Neurologie participeert intensief in het landelijk overleg over de acute CVA-zorg, is actief binnen meerdere landelijke commissies op het gebied van kwaliteitsbevordering en maakt deel uit van de Stroke Service Oost Gelderland.
Netwerkvorming (ok wel ketenzorg) bevordert de continuïteit van zorg. De CVA-keten is voor patiënten met een beroerte erg belangrijk. Neurologen werken in deze keten samen met specialisten Ouderengeneeskunde van Sensire en Azora, revalidatieartsen en fysiotherapeuten.
Een aantal neurologen hebben spreekuur in verpleeghuizen (voor CVA- en Parkinson-patiënten die opgenomen zijn) en instellingen voor begeleid wonen (Elver). 
 
Deel deze pagina: