Kenniscentrum › Onderzoeken › Onderzoeken

Onderzoeken

Als uw neuroloog daar aanleiding toe ziet, zal nader onderzoek plaatsvinden. Daarbij kan het gaan om de volgende onderzoeken:
  • Laboratorium onderzoek van bloed en/ of urine.
  • Beeldvormend onderzoek zoals CT-scan en MRI.
    Deze onderzoeken vinden plaats op de afdeling röntgendiagnostiek.
  • Functieonderzoek.
    Hiermee wordt het onderzoeken bedoeld van de verschillende onderdelen van het zenuwstelsel, o.a. door het zogenaamde 'doormeten' zoals EMG (spierzenuw-onderzoek) en EEG (hersenfilmpje).
De specialist zal de onderzoeken met u bespreken. De meeste onderzoeken vinden plaats op afspraak, soms kunt u daar zelf een afspraak voor maken anders maakt de polikliniekmedewerker hiervoor in overleg met u een afspraak. Folders over functieonderzoeken zijn bij het secretariaat te verkrijgen.
Deel deze pagina: