KenniscentrumThemapoliklinieken › Nazorgpoli TIA/CVA › Nazorgpolikliniek CVA- en TIA-patiënten
Patiëntenfolders

Nazorgpolikliniek CVA- en TIA-patiënten


De situatie na een CVA of TIA kan veel vragen oproepen. Mensen voelen zich soms onzeker of angstig. In de thuissituatie kunnen vragen ontstaan over de opname, de oorzaak en de gevolgen van een beroerte of TIA.Met deze vragen kan men terecht bij de verpleegkundige van de nazorgpolikliniek.

Deze TIA/CVA-nazorgpolikliniek is onderdeel van de polikliniek Neurologie (route 38) en is bedoeld voor CVA- en TIA-patiënten die na ontslag uit het ziekenhuis direct naar huis gaan (met of zonder hulp van de thuiszorg).

Werkwijze

Als de patiënt vanuit het Slingeland Ziekenhuis wordt ontslagen maakt de afdelingsverpleegkundige een afspraak voor de nazorgpolikliniek. Ook de secretaresse van de polikliniek kan deze afspraak plannen voor de patiënt. Deze afspraak zal voor TIA-patiënten 2 weken na het ontslag uit het ziekenhuis plaatsvinden en voor CVA-patiënten na 4 tot 6 weken. Zowel de patiënt als diens naaste is welkom tijdens deze afspraak. De afspraak duurt maximaal 40 minuten.

Voorbereiding

  • Neem uw actuele medicatieoverzicht mee naar de afspraak (vraag er naar bij uw apotheek).
  • Schrijf de vragen die u wil stellen alvast op.

Het gesprek

De TIA/CVA-nazorgverpleegkundige zal vertellen wat het gesprek inhoudt en hoe dit opgebouwd zal zijn. De verpleegkundige heeft tijd om vragen en problemen te bespreken. Ze zal voorlichting, tips en adviezen geven.
Als er problemen zijn zoekt de verpleegkundige samen met de betrokkenen naar een oplossing. Zij kan bijvoorbeeld adviseren over geschikte hulpverleners of hulpverlenende instanties. Zij biedt, indien nodig, ondersteuning bij het verwerken van en omgaan met de gevolgen van een CVA of TIA.

Vervolggesprek

Als u behoefte heeft aan een vervolggesprek met de verpleegkundige dan kan een afspraak voor een consult of een telefonische afspraak gemaakt worden.
Ook kan de verpleegkundige voorstellen om een huisbezoek te plannen met de CVA consulent van Sensire. De consulent is telefonisch bereikbaar op 06 51191253.
                                                                                                                                                                      
 

Samenwerking

De TIA/CVA-verpleegkundige werkt onder begeleiding van de neuroloog nauw samen met andere deskundige zorgverleners zoals de fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, maatschappelijk werker en de revalidatiearts. Door deze samenwerking is de verpleegkundige in staat de betrokkenen zo goed mogelijk te begeleiden en te adviseren.

Bereikbaarheid

Via het secretariaat van de polikliniek kunt u de CVA verpleegkundige bereiken. Telefoonnummer: (0314) 32 9576.
Na het eerste bezoek aan de Nazorppoli is het mogelijk om via Mijn Slingeland (via e-consult) uw vragen stellen.
 
 


 Deel deze pagina: