KenniscentrumThemapoliklinieken › Nazorgpoli TIA/CVA › Nazorgpolikliniek CVA- en TIA-patiënten
Patiëntenfolders

Nazorgpolikliniek CVA- en TIA-patiënten


De situatie na een CVA of TIA kan veel vragen oproepen. Mensen voelen zich soms onzeker of angstig. In de thuissituatie kunnen vragen ontstaan over de opname, de oorzaak en de gevolgen van een beroerte of TIA. Met deze vragen kan men terecht bij de verpleegkundige van de Nazorgpolikliniek.

Deze TIA/CVA-nazorgpolikliniek is onderdeel van de polikliniek Neurologie (route 38) en is bedoeld voor CVA- en TIA-patiënten die na ontslag uit het ziekenhuis direct naar huis gaan . Of voor patienten die een poliklinische TIA screening doorlopen. 
De TIA/CVA-verpleegkundige werkt zelfstandig onder supervisie van de neuroloog.

Werkwijze

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u via de afdelingsverpleegkundige een afspraak voor de nazorgpoli. Bij een poliklinische TIA screening krijgt u de afspraak via het secretariaat van de polikliniek. Zowel patient als diens naaste is welkom tijdens de afspraak.

Voorbereiding

  • Neem uw actuele medicatieoverzicht mee naar de afspraak (vraag er naar bij uw apotheek).
  • Schrijf de vragen die u wil stellen alvast op.

Het gesprek

De TIA/CVA-nazorgverpleegkundige zal vertellen wat het gesprek inhoudt en welke onderdelen aan de orde komen. Het belangrijkste is natuurlijk dat de vragen die u heeft, worden beantwoord. Verder zal de verpleegkundige u informatie en adviezen geven. Een en ander zal natuurlijk zoveel mogelijk worden afgestemd op uw persoonlijke situatie. De verpleegkunidge kan u ook verwijzen naar behandelaars in de 'eerste lijn' zoals de fysiotherapie, logopedie en/of ergotherapie. Tevens kan in overle met de neuroloog de revalidatiearts worden ingeschakeld. 

Vervolggesprek

Als u behoefte heeft aan een vervolggesprek met de verpleegkundige dan kan een afspraak voor een consult of een telefonische afspraak gemaakt worden.
Ook kan de verpleegkundige voorstellen om een huisbezoek te plannen met de CVA-consulent van Sensire. Deze consulent is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06 51191253.                                                                                         

Bereikbaarheid

Via het secretariaat van de polikliniek Neurologie kunt u de CVA verpleegkundige bereiken. Telefoonnummer: (0314) 32 9576.
Na het eerste bezoek aan de Nazorppoli is het mogelijk om via Mijn Slingeland (via e-consult) uw vragen stellen.

 

 
 


 Deel deze pagina: